NEMOCNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ (ČR)


Investor: Nemocnice Uherské Hradiště (ČR)
Světelné řešení: HELIO
Použitá svítidla: Coridor U direct colorlink