NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ (ČR)


Investor: Nemocnice Hradec Králové
Světelné řešení: Helio
Použitá svítidla: Robus H, Rego