MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO UHERSKÝ BROD


Investor: Muzeum J.A.K. Uherský Brod
Světelné řešení: Helio
Použitá svítidla: Coridor D asyaret T5, Coridor KRA, světlomet HIK

 

Muzeum sídlí v části dochovaného městského opevnění ze 14. – 16. století s barokním sálem pocházejícím z let 1690 – 1693. Stálá expozice Komenský lidstvu, věnovaná životu a dílu významného rodáka, je doplněna o expozici regionální historie a etnografie s názvem Starožitnosti Uherskobrodska.
Úkolem muzea je soustřeďovat dokumenty o životě a díle J. A. Komenského a umělecká díla všech oborů, mající vztah k činnosti této osobnosti. Rozsah působnosti muzea pokrývá území celé České republiky a muzeum úzce spolupracuje i se zařízeními obdobného charakteru v zahraničí.
 

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě je spojeno se jménem učitele národů. Jako každá instituce žádá inovativní řešení a to i v případě osvětlení muzejních expozic.
 

Nejnáročnějším úkolem bylo osvětlení expozice "Svět ke kořenům". Složitý úkol neoslňujícího osvětlení splnilo svítidlo Coridor D asyaret. Interiérové světlomety HIK jsou navrženy s cílem zdůraznit význam jednotlivých exponátů. Svítidla CORIDOR KRA a HIK zdůraznila krásu knih a vzácných starých listů.


Národopisnou expozici ocení jak běžní návštěvníci, tak znalci historie. Osvětlovací systém Coridor spolu se světlomety HIK umocnil zážitek z výstavy dobových předmětů. Svítidla Coridor Kra zvýraznila a podtrhla celkovou atmosféru interiéru.