GEBAUER A GRILLER KABELTECHNIK. (Mikulov, ČR)


Investor: Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. (Mikulov, ČR)
Světelné řešení: HELIO
Použitá svítidla: MULTILINE L