ŘEDITELSTVÍ LÁZNÍ LUHAČOVICE


Investor: Lázně Luhačovice (ČR)
Světelné řešení: S-PROJEKT PLUS , a.s., Zlín

Použitá svítidla: Coridor H Interus, Coridor U Domus